Category: गीत

जमुनीको छोरो

मेरो गाउँ ज्यामिरे जमुनीको छोरो म काले भन्छन् मलाई तर मान्छे गोरो म — सबै पढ्न गएछन् जान्नेसुन्ने भएछन् म त अझै गोठमा छैन हाँसो…